دسته: ری اکت ( 1 دوره و 0 فایل و 0 مقاله)

آموزش ری اکت جی اس (React js)

ری اکت این امکان را در اختیار توسعه دهندگان می گذارد که وب اپلیکیشن های خیلی بزرگ که می تواند date را تغییر بدهد،بدون reload صفحه ایجاد کنند.

  • 0.0
  • (1)